Brakklegge lokalitet i bekjempelsessonen

Dere må brakklegge lokaliteter i bekjempelsessonen i minimum to måneder etter vask og desinfeksjon. Mattilsynet skal godkjenne vask og desinfeksjon før brakkleggingstiden starter.

Felles brakklegging av bekjempelsessonen starter først når alle lokalitetene er vasket og desinfisert, og Mattilsynet har godkjent det. Alle lokalitetene i bekjempelsessonen skal brakklegges samtidig i minimum to måneder.

Det er viktig at alt materiale som kan inneholde smitte er fjernet før brakkleggingstiden starter. Dere kan etter avtale bruke bilder eller video som dokumentasjon på arbeidet som er gjort.

Dette er de vanligste kravene vi stiller:

  • Organisk materiale som groe, rur, skjell,etc. skal fjernes så godt som mulig før desinfeksjon.

  • Underside av flåte skrapes. (Inkludert det første stykket av kjettingene som flåten er festet med ned til haneføtter).

  • Innside flåte/landbase/garderobe: Rom hvor man går med arbeidsklær skal være ordentlig vasket og desinfisert

  • I andre rom forventes normalt renhold.

  • Oversiden av flåten/brygge, utsiden av ensilasjetank, etc., og gangområder skal vaskes og desinfiseres.

  • Rør og utstyr som er i tett kontakt med fisk, og som ikke lar seg rengjøre og desinfiseres, byttes.

  • Merdringer, nøter og lignende skal vaskes og desinfiseres.

  • Fortøyninger skal vaskes og desinfiseres ned til og med haneføtter. Rammefortøyninger trenger ikke vaskes.

  • Mattilsynet skal godkjenne vask og desinfeksjon.

Se beredskapsplan:
ILA pkt 1.4.3.2.9.1

Se mal kontrollområdeforskrift:
§ 5 fjerde til sjette ledd