Slakting av fisk fra bekjempelsessonen

Dere må søke til Mattilsynet før slakting av fisk fra bekjempelsessonen, selv om den kommer fra et anlegg som ikke har fått påvist ILA-smitte.

Vi tillater sjelden at fisk fra lokaliteter i bekjempelsessonen plasseres i slaktemerd ved mottak på slakteriet.

Dette er de vanligste kravene vi stiller:

  • Lukket slakting.
  • Forskriftsmessig behandling av avløpsvann og biprodukter. Slakteriet må ha gyldig godkjenningsbrev fra Veterinærinstituttet for metode og teknisk utstyr.

Se beredskapsplan:
ILA pkt 1.4.3.2.7.1

Se mal kontrollområdeforskrift:
§ 7 første, andre og fjerde ledd