Er båtene brukt på en lokalitet med ILA eller mistanke om ILA?