Sette ut rensefisk

Dere må søke Mattilsynet om tillatelse til å sette ut rensefisk. Send inn en plan som viser hvordan dere best mulig skal sikre smittesikker transport og utsett av rensefisk.

Det ikke er tillat å fiske rensefisk i bekjempelsessoner for ILA. Rensefisken må derfor komme fra områder utenfor bekjempelsessonen.

Dette er de vanligste kravene vi stiller:

  • Utstyr som har vært i kontakt med anlegget (lossestuss, trosser, m.m.) skal desinfiseres før avgang fra lokaliteten.

  • Fisken skal ikke være fisket i bekjempelsessonen.

  • Ikke ta inn ballastvann eller transportvann i bekjempelsessonen.

Se beredskapsplan:
ILA pkt 1.4.3.2.6.7

Se mal kontrollområdeforskrift:
§ 9