Ligger lokaliteten din i en bekjempelsessone for ILA?