Krav i overvåkningssonen

Månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte.

Se mal:
Kontrollområdeforskrift § 10 andre ledd